Lenovo PowerDVD10

Lenovo PowerDVD10

Miễn phí
Plays a wide range of DVDs on Lenovo-based PCs
Người dùng đánh giá
3.7  (76 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.6
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   114 MB
Load CDs and DVDs and play their content while controlling various aspects related to multimedia playback. It supports Blu-Ray as well.
PowerDVD là một bộ phim và truyền thông người; bản này được thiết kế đặc biệt để Lenovo G770 sổ PCs. PowerDVD có thể chơi nhất của đoạn video cái đĩa, cả Blu-ray. Nó củng cố Dolby và DTS nghe những công nghệ. Này tải chỉ có thể làm được cài đặt trên một Lenovo PC.
Thông tin được cập nhật vào: